Mobiele torenkranen

Mobiele torenkranen
Onze mobiele torenkranen ( Spierings ) hebben een gieklengte van 33-60 meter. Deze kranen zijn zeer geschikt om in dichtbebouwde gebieden een grote horizontale afstand te overbruggen. Maar ook in de bouw worden deze kranen veelvuldig ingezet voor opperen, storten, wapening, etc. Vanaf 50 meter zijn deze kranen uitgerust met een lastzichtcamera. Verdere informatie over afmetingen en hijstabellen zijn via de planning te verkrijgen.

932092262_mobiele-torenkranen.jpg